LƯỢC SỬ VIỆT NAM

LSVN bia

PTA

PHẠM TRẦN ANH

LƯỢC SỬ VIỆT NAM I

NXB VIỆT NAM NGÀY MAI

AMAZON ẤN HÀNH

TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT TẠI HOA KỲ 2018

BÌA & TRÌNH BÀY: Number One Printing

ISBN-13: 978-1530954872

ISBN-10: 1530954878

@ TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

 

KÍNH DÂNG

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

DÒNG GIỐNG RỒNG TIÊN

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG LẬP QUỐC

ANH THƯ HÀO KIỆT ĐỜI ĐỜI BẢO QUỐC AN DÂN

NAM QUỐC SƠN HÀ

Sông núi trời Nam

Sông núi trời Nam của nước Nam

Sách trời định rõ tự muôn ngàn

Cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn

Chuốc lấy bại vong, lũ bạo tàn…

PHẠM TRẦN ANH

cẩn dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s