LƯỢC SỬ VIỆT NAM

LSVN bia

PTA

PHẠM TRẦN ANH

LƯỢC SỬ VIỆT NAM I

NXB VIỆT NAM NGÀY MAI

AMAZON ẤN HÀNH

TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT TẠI HOA KỲ 2018

BÌA & TRÌNH BÀY: Number One Printing

ISBN-13: 978-1530954872

ISBN-10: 1530954878

@ TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN

 

KÍNH DÂNG

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

DÒNG GIỐNG RỒNG TIÊN

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG LẬP QUỐC

ANH THƯ HÀO KIỆT ĐỜI ĐỜI BẢO QUỐC AN DÂN

NAM QUỐC SƠN HÀ

Sông núi trời Nam

Sông núi trời Nam của nước Nam

Sách trời định rõ tự muôn ngàn

Cuồng ngông giặc dữ vào xâm lấn

Chuốc lấy bại vong, lũ bạo tàn…

PHẠM TRẦN ANH

cẩn dịch